Ons wagenpark bestaat uit
LZV
Wij beschikken over drie LZV's die op elke reguliere weegbrug passen.